Header Image for Llanbadarn Fawr Community Council (Ceredigion)

Cynghorwyr/Councillors

WARD PADARN WARD
Enw / Name Cyfeiriad / Address

Ffôn/Telephone

Cyng. Cllr. Gareth Davies Dol yr Odyn, Parcyronnen, Llanbadarn Fawr 624929

IS-GADEIRYDD/VICE-CHAIRMAN

Cyng. Cllr. Ben Davies

Waunbant, Primrose Hill, Llanbadarn Fawr 0794704227

 

 
Cyng. Cllr. Sarah Mary Jones Llwynffynnon, Llanbadarn Fawr 611685Cyng. Cllr. D. Martin J. Davies Bryn Siriol, Lluest, Llandbadarn Fawr 617397
 WARD SULIEN WARD
Cyng. Cllr. David Greaney
4 TMawr, Llanbadarn Fawr 617948
Sedd Wag/Vacant SeatCyng. Cllr. 

Cyng. Cllr. Dafydd Pritchard
3 Plas Padarn, Llanbadarn Fawr
612778
Cyng. Cllr. Mark Hemmingway 29, Brynrheidol, Llanbadarn Fawr
626988

 CADEIRYDD/CHAIRMAN   

Cyng. Cllr. Linda Keeler

1 Quebec Road, Llandbadarn Fawr
612458
Cyng. Cllr. Stephanie Lennon
12 Cwrt-yr-Onnen, Parcyronnrn
627685 Clerk
Mrs Tegwen Jones Blaenyresgair, Uchaf, Tynreithyn, Tregaron 01974 251269
 The following represent Llanbadarn Fawr on Ceredigion County Council
 Mae’r canlynol yn cynrychioli Llanbadarn Fawr ar Gyngor Sir Ceredigion
Padarn - Cllr. Gareth Davies 6 Dol-yr-Odyn, Parcyronnen
Sulien - Cllr. Paul James 4 Primrose Hill, Llanbadarn Fawr