Header Image for Llanbadarn Fawr, Ceredigion

Cynghorwyr/Councillors

WARD PADARN WARD
Enw / Name Cyfeiriad / Address

Ffôn/Telephone

Cyng. Cllr. Gareth Davies Dol yr Odyn, Parcyronnen, Llanbadarn Fawr 624929
Cyng. Cllr. Ben Davies Waunbant, Primrose Hill, Llanbadarn Fawr 0794704227

 Cyng. Cllr. Ursula Byrne

 Penclogwyn, 51 Maeshendre, Waunfawr  615043
Cyng. Cllr. Sarah Mary Jones Llwynffynnon, Llanbadarn Fawr 611685
Cyng. Cllr. A.M. Leney Brynteg, Prinrose Hill, Llanbadarn Fawr 624388
CADEIRYDD / CHAIRMAN
Cllr. D. Martin J. Davies
Bryn Siriol, Lluest, Llandbadarn Fawr 617397
 WARD SULIEN WARD
Cyng.Cllr. David Greaney
4 TMawr, Llanbadarn Fawr 617948
Sedd Wag/Vacant Seat

Cyng. Cllr. Gwern Gwynfil Evans  Quebec House, Llanbadarn Fawr 626519
Cyng. Cllr. Paul James
Glascoed, 4 Primrose Hill, Llanbadarn Fawr
617870
Cyng. Cllr. Dafydd Pritchard
3 Plas Padarn, Llanbadarn Fawr
612778
CYNG. Cllr. Mark Hemmingway 29, Brynrheidol, Llanbadarn Fawr
626988
Cllr. Linda Keeler
1 Quebec Road, Llandbadarn Fawr
612458
Cyng. Cllr. Stephanie Lennon
12 Cwrt-yr-Onnen, Parcyronnrn
627685
Cyng. Cllr. Paul Thomas
13 Clos Ceitho, Llanbadarn Fawr
611504
 Clerk
Mrs Tegwen Jones Blaenyresgair, Uchaf, Tynreithyn, Tregaron 01974 251269
 The following represent Llanbadarn Fawr on Ceredigion County Council
 Mae’r canlynol yn cynrychioli Llanbadarn Fawr ar Gyngor Sir Ceredigion
Padarn - Cllr. Gareth Davies 6 Dol-yr-Odyn, Parcyronnen
Sulien - Cllr. Paul James 4 Primrose Hill, Llanbadarn Fawr