Header Image for Llanbadarn Fawr Community Council (Ceredigion)

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr.

Mae Llanbadarn Fawr yn agos i Aberystwyth yng Ngheredigion ac yn gymuned o oddeutu 3000 o bobl. Mae’n gartref i’r rhan helaethaf o Brifysgol Aberystwyth, Coleg Ceredigion, Swyddfeydd Cyngor Sir Ceredigion, Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Gwyddoniaeth a Diwydiant yn ogystal â nifer fawr o siopau gan gynnwys Parc Siopa Parc-y-Llyn.

 

Welcome to the Llanbadarn Fawr Community Council website.

Llanbadarn Fawr is a community of approximately 3000 people, adjacent to Aberystwyth, in Ceredigion. Llanbadarn Fawr is home to most of Aberystwyth University, Coleg Ceredigion, Ceredigion County Council Offices, Welsh Government Offices a Science and Industry Park and a large number of stores including Parc-y-Llyn Retail Park.