Header Image for Llanbadarn Fawr Community Council (Ceredigion)

Cyfarfodydd, Cofnodion ac Agendâu / Meetings, Minutes & Agendas 

Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn Festri Capel Soar, Rhiw Briallu yn arferol am 7.00 o'r gloch ar yr ail Nos Lun o bob mis, ac eithrio mis Awst pan nad oes cyfarfod. Mae croeso i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfodydd
Meetings of the Council are normally held at 7.00 p.m. at Soar Chapel Vestry, Primrose Hill on the second Monday of each month, with the exception of August when no meeting is held. Members of the public are welcome to attend

 2018 - 2019

May

Jun

Jul

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

 Mar  Apr
 Mai  Meh  GorMedi  Hydr  Tach  Rhag  Ion  Chw  Maw  Ebr
 14  11  8  9  8  12  10  14  11  11  8

Agenda ddiweddaraf / Latest Agenda :   Agenda 10/4/2017
2017  2016 
English Cymraeg
English   Cymraeg

11 January 2017

8 February 2017 

 

11 Ionawr 2017

 8 Chwefror 2017

11/01/16
04/01/16 P&R 

8 February 2016

 11 April 2016  

9 May 2016  

13 June 2016 

11 July 2016

12 September 2016

3 October 2016 

14 November 2016

12 December 2016 

 

 

 

11/01/16
04/01/16 P&R

8 Chwefror 2016

14 Mawrth 2016 

11 Ebrill 2016

 CCB 9 Mai 2016

9 Mai 2016

13 Mehefin 2016

12 Medi 2016 

3 Hydref 2016

14 Tachwedd 2016